Xử lý đơn hàng:

  • Sau khi xác nhận đơn hàng, Xe Nâng Miền Nam sẽ xử lý trong vòng 24 giờ và liên hệ để thống nhất phương thức thanh toán và giao nhận.

  • Thời gian giao hàng dự kiến là 3-5 ngày kể từ ngày chốt đơn.

Thời gian giao hàng có thể kéo dài hơn trong các trường hợp:

  • Không thể liên lạc được với khách hàng qua điện thoại hoặc email.

  • Địa chỉ giao hàng khó tìm hoặc không chính xác.

  • Số lượng đơn hàng tăng đột biến.

Phí vận chuyển:

  • Xe Nâng Miền Nam sử dụng dịch vụ vận chuyển bên thứ ba, phí vận chuyển được tính theo đơn vị vận chuyển.

  • Trường hợp được hỗ trợ vận chuyển hoặc thỏa thuận riêng, phí vận chuyển có thể thay đổi.

  • Thông tin chi tiết về phí vận chuyển sẽ được xác nhận với khách hàng trước khi giao hàng.