1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Thông tin thu thập: Xe Nâng Miền Nam thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi họ đăng ký sử dụng dịch vụ trên website xenangmiennam.vn. Các thông tin bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ.
 • Mục đích thu thập: Thông tin này được sử dụng để xác minh danh tính khách hàng, liên hệ với khách hàng, cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Lưu trữ thông tin thanh toán: Xe Nâng Miền Nam chỉ lưu trữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán. Thông tin về tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu trữ.
 • Trách nhiệm của khách hàng: Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của mình, bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu và hộp thư điện tử. Khách hàng cũng phải thông báo cho Xe Nâng Miền Nam về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật nào liên quan đến tài khoản của họ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Xe Nâng Miền Nam sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Xử lý thanh toán phí khi nâng cấp thành viên.
 • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết các vấn đề với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Hợp tác cung cấp thông tin cá nhân cho cơ quan tư pháp khi có yêu cầu của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE NÂNG MIỀN NAM
 • Địa chỉ: 15/58 Quốc Lộ 1A, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tel: 0344.897.673
 • Email: info@xenangmiennam.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Xe Nâng Miền Nam thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Xe Nâng Miền Nam sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, công ty sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Xe Nâng Miền Nam cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Xe Nâng Miền Nam không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Xe Nâng Miền Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên website.
 • Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Xe Nâng Miền Nam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.